Αρχική

«ΑΜΚΕ - Λήμνος Τουριστική»

Η «ΑΜΚΕ – Λήμνος Τουριστική» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που έχει ως σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Επαρχίας Λήμνου, μέσω της ανάδειξης και προβολής των τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών της πόρων.

Δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των τοπικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, που δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη της περιοχής και διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων και το Διαχειριστικό Συμβούλιο.

Βασικό της στόχο αποτελεί η καθιέρωση της Λήμνου και του Άγιου Ευστράτιου, ως τουριστικών προορισμών «υψηλής ποιότητας και περιβαλλοντικής αξίας».

Συγκεκριμένα η ΑΜΚΕ:

  • Αναδεικνύει τους τουριστικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς πόρους των νησιών
  • Προβάλλει το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία τους
  • Ενθαρρύνει τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, ενισχύοντας τον εναλλακτικό τουρισμό
  • Αναλαμβάνει την πληροφόρηση σε θέματα κατάρτισης και απασχόλησης νέων σε παραδοσιακές ασχολίες και επαγγέλματα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και του τουρισμο
  • Προωθεί τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες


Φορείς που μετέχουν στη Λήμνος Τουριστική

Επαρχείο Λήμνου
Δήμος Μύρινας
Δήμος Μούδρου
Δήμος Ατσικής
Δήμος Νέας Κούταλης
Κοινότητα Αγίου Ευστρατίου
Ένωση Ξενοδόχων Λήμνου
Επιμελητήριο Λέσβου (Παράρτημα Λήμνου)
Εμπορικός Σύλλογος Λήμνου